เกาะเขาใหญ่ ปราสาทหินพันยอด

เกาะเขาใหญ่ ปราสาทหินพันยอด

09.30 น. พร้อมกันที่จุดลงเรือที่(อ่าวตำหมุด) แหลมแต๊ะปัน บ้านปากบารา และเตรียมความพร้อมก่อนลงเรือ
09.45 น. ออกเดินทางสู่ปราสาทหินพันยอด ระหว่างทางแวะชมทิวทัศน์ความงามของจันผาพันปี สาหร่ายแดง
10.00 น. ถึงหน้าเขตหมู่เกาะเขาใหญ่-ล่องเรือคายัค
11.00 น. เข้าชม ประติมากรรมที่ธรรมชาติสรรสร้างความมหัศจรรย์ ของแท่นปราสาทหินเปรียบดังในเทพนิยาย
11.50 น. ล่องเรือคายัค มุ้งหน้าสู่หาดทรายหอยและสายลมเพื่อหยุดพัก รับประทานอาหารเที่ยงแบบชิลล์ ชิลล์ กับอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นบ้านในแถบ อ.ละงู จ.สตูล
12.30 น. ล่องเรือออกจากปราสาทหินพันยอด มุ้งหน้าสู่บ่อน้ำน้ำจืดใต้ทะเลและมุมถ่ายรูปที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ งดงามและเงียบสงบเหมาสำหรับพักผ่อนหย่อนใจหลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยง อิ่มเอม เดินลัดเลาะเข้าสู่ยุคหิน ข้ามกาลเวลา เราจะพาท่านไปพบกับ แหล่งฟอสซิล มหายุคซีโน โซอิก (CENOZOIC ERA) เป็นช่วงของ 65 ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ยุคแคมเบรียน และยุคออร์โดวิเซียน ค้นหาลานฟอสซิลแลนด์ดินแดนยุค 500 กว่าล้านปี ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมกับจุดไฮไลท์ หัวใจมรกต ของทริปนี้
14.00 น. ออกเดินกลับสู่ฝัง ผ่านวิวธรรมชาติของหมู่เกาะเขาใหญ่และทรัพยากรสองฝั่งคลองที่อุดมสมบูรณ์ และฟังตำนานประวัติศาสตร์ตำนานสำเภาเภตรา จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
14.30 น. กลับถึงท่าเทียบเรือ เลือกซื้อสินค้าของฝากจากชุมชน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการข้างต้นรวม
• รวมค่าเรือหางยาวนำเที่ยวดำน้ำ(จอยทริป)
• รวมค่าอาหารเที่บง 1 มื้อ (ข้าวกล่อง)
• รวมค่าอาหารว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่ม
• รวมค่าเสื้อชูชีพ
• รวมค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ
• รวมค่าประกันภัยการเดินทางตลอดระยะทางทุนประกัน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/ท่าน
อัตราข้างต้นไม่รวม
• ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินทุกรูปแบบ)
• ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง
• ไม่รวมค่ามินิบาร์
• ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
• ไม่รวมค่าทิปไกด์
• ไม่รวมรถรับ-ส่ง