แพ็คเก็จ 3วัน 2 คืน เกาะกูด

แพ็คเก็จ 3วัน 2 คืน เกาะกูด

วันแรก

09.30น. พร้อมกันที่ท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก

10.00น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะน้อยใหญ่ ของท้องทะเลตราด

11.20น. ถึงท่าเรือ เกาะกูดอ่าวพร้าว บีช รีสอร์ท เข้าสู่ที่พัก

12.00น. รับประทาน อาหารกลางวัน

14.00น. พร้อมออกเดินทางเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเกาะกูด

(สำหรับฤดูกาลที่ไม่มีน้ำ จะเดินทางไปเที่ยวเขาเรือรบแทน)

16.00น. รับประทาน อาหารว่าง

19.00น. รับประทาน อาหารเย็น

วันที่สอง

06.00น. รับรุ่งอรุณพร้อมกับชากาแฟ

07.00น. รับประทานอาหารเช้า

09.00น. พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการัง ณ.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง

12.00น. รับประทาน อาหารกลางวัน

13.30น. เชิญทุกท่านเล่นน้ำโต้คลื่น บริเวณชายหาด ส่วนตัวของรีสอร์ท หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ท รับประทานอาหารว่าง

19.00น. รับประทาน อาหารเย็น

วันที่สาม

06.00น. รับรุ่งอรุณพร้อมกับชากาแฟ

07.00น. รับประทานอาหารเช้า

08.30น. เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับ

09.00น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก จ.ตราด

10.20น. ถึงท่าเรือคลอรัลบีช แหลมศอก

หมายเหตุ โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

– แพ็คเกจทัวร์รวม :
1. ค่าที่พักห้องปรับอากาศ 2 คืน
2. ค่าอาหาร 6 มื้อหลัก และ อาหารว่าง 2 มื้อ
3 เครื่องดื่ม ชา,กาแฟ,โอวัลติน น้ำเปล่า น้ำแข็ง บริการตลอดทริป
4. ค่าเรือ (ไป-กลับ )
5. พาชมทัศนียภาพ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมที่กำหนด
6. อุปกรณ์กีฬาทางน้ำทุกชนิด เรือแคนู เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำและ snorkel ยกเว้น อุปกรณ์สำหรับการดำน้ำลึก
7. ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท

Sea Breeze Hut 6,600 -/ท่าน
Sea View Hut 6,000 -/ท่าน
Garden View 6,100 -/ท่าน
Garden Villa 7,200 -/ท่าน